Kırklar Sigorta Destek

Avukat Mesleki Sorumluluk Sigortası

Mimarlar ve Mühendisler Mesleki Sorumluluk Sigortası
ferdi kaza sigortasi
Ferdi Kaza Sigortası
Avukat Mesleki Sorumluluk Sigortası, avukatın kendisinin ve/veya SGK’lı çalışanının yürüttükleri mesleki faaliyetleri esnasında ihmal, hata vb. nedenlerle müvekkillerini zarara uğratması nedeniyle oluşacak tazminat taleplerini güvence altına alan bir sigorta ürünüdür.

Kapsamı


Türkiye Cumhuriyeti kanunları uyarınca Avukatlık mesleği çerçevesinde yürüttüğü faaliyetler ve her türlü yargı mercii önünde kanunun kendisine verdiği yetkiler çerçevesinde icra ettiği bilirkişilik ve benzeri görevler dahilinde her türlü gerçek ya da iddia edilen ihmal sonucu görev aksatma, hata, yanlış beyanda bulunma, hatalı ve yanıltıcı beyan verme, gizliliğin ihlali veya mesleki hizmeti yerine getirmeme sonucu sigortalı aleyhine yapılacak maddi ve manevi tazminat talepleri sigorta kapsamı altındadır..

Poliçeyi Kimler Alabilir?


  • Vergi Levhası Sahibi Her bir Yönetici Avukat
  • Avukatlık Bürosunda Çalışan SGK’lı Avukat
  • Kamu veya Kurumda Çalışan Avukat

Güvence Sağla & Teklif Al

Tür:

Kişisel Bilgiler

TC No:

Ad Soyad:

Telefon:

E-Posta:

Adres: