Kırklar Sigorta Destek

Yönetici Sorumluluk Sigortası

motosiklet kasko
Motosiklet Kasko
Zorunlu Hekim Sorumluluk Sigortası
Zorunlu Hekim Sorumluluk Sigortası
Yönetici sorumluluk sigortası, Şirketin ve iştiraklerinin yönetim kurulu üyelerinin, yöneticilerinin ve müdürlerinin yönetici ve müdürü vasfı ile görevlerini yerine getirirlerken yaptıkları hatalar nedeniyle oluşan hasarları poliçe kapsamı dahilinde karşılamaktadır.

Yönetici Sorumluluk Sigortaları

Yönetici sorumluluk sigortası, Şirketin ve iştiraklerinin yönetim kurulu üyelerinin, yöneticilerinin ve müdürlerinin yönetici ve müdürü vasfı ile görevlerini yerine getirirlerken yaptıkları hatalar nedeniyle oluşan zararların kendilerinden;
 • Hissedarlar, ortaklar
 • İlgili resmi kurumlar, devlet kurumları
 • Alacaklılar
 • Rakip Firmalar
 • Müşteriler
 • Şirketin iş yaptığı diğer firmalar ( Tedarikçi Firmalar)
 • Şirket Çalışanları
 • Tasfiye Memurları tarafından talep edilmesi sonucu ortaya çıkan tazminat tutarları, resmi kurumlar tarafından kendilerine kesilen idari para cezaları ve dava nedeniyle oluşan savunma masrafları(herhangi bir sınırlama olmaksızın poliçe limitleri dahilinde )teminat altına alınmaktadır.
 • Tüzel Kişiliğe Sahip İşletmeler İçin Çözüm

 • Sigortalının, ayrıca yürütme görevi olmadığı fakat bir yönetici sıfatı ile görev aldığı diğer şirketlerdeki yaptığı yönetim hatalarını da teminat altındadır.
 • İşletmenin, sermayesinde 50%’den fazla paya sahip olduğu iştirakler ve bunların yöneticileri ve müdürleri de teminat altındadır.
 • Emekli yöneticiler için 6 yıllık uzatılan bildirim süresi uygulanmaktadır.
 • Diğer primsiz olarak sunulan ek teminatlarımız ile ilgili detaylı bilgi alabilmek için lütfen Genel Müdürlüğümüz ve/veya acentelerimiz ile irtibata geçiniz. Bu sigorta, ancak tüzel kişiliğe sahip bir işletme tarafından yaptırılabilir. Tek başına yönetici ve müdürlere bu teminat sağlanamamaktadır.

  Güvence Sağla & Teklif Al

  Tür:

  Kişisel Bilgiler

  TC No:

  Ad Soyad:

  Telefon:

  E-Posta:

  Adres: